Condiții generale referitoare

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PENTRU REZERVARE IN STATIUNEA ALBENA

 

1.Termeni și condiții generale și aplicabilitate.  

Acești termeni și condiții generale se aplică tuturor rezervărilor efectuate de un client, - o persoană fizică, o persoană juridică sau o altă entitate juridică, la unul sau mai multe dintre hotelurile de la ALBENA Holiday Village gestionate de „ALBENA” AD, cod unc de identificare (ЕИК) 834025872, TVA № BG 834025872, cu sediul și adresa oficiala: satul Obrochishte 9630, kk „ALBENA” - CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ („Noi” și „ALBENA”), realizată prin intermediul site-ului www.albena.bg, al centrului de apeluri și al managerilor de hoteluri (toate împreună denumite „Site”, „Website”, „pagină Internet”), Oferind serviciile noastre hoteliere. În cazul unei rezervări de cazare la hotel cu sau fără furnizarea de alimente, acești termeni și condiții constituie un contract de servicii hoteliere în sensul Legii comerțului și al Legii privind obligațiile și contractele încheiate de „ALBENA” AD și de OASPETE. Legea turismului se aplică respectiv cu privire la prevederile sale relevante. Contractul dintre „ALBENA” AD și OASPETE este considerat închis atunci când ALBENA confirmă rezervarea. Prin efectuarea unei rezervări, confirmați și acceptați acești Termeni și Condiții Generale pentru Rezervare și termenele stabilite în acest caz cu privire la check-in și plată, anularea rezervării etc. Acești termeni și condiții pentru rezervări obligă ALBENA să furnizeze Oaspetii crezervarea cerută conform datelor furnizate de acestia prin formularul de rezervare, cum ar fi numele OASPETELUI sau oaspeților, hotelul, perioada de timp, numărul de nopți, numărul de adulți și numărul de copii și vârsta acestora. În absența unei plăți în avans a rezervării, ALBENA nu va fi obligată să furnizeze serviciul rezervat. De asemenea, ar trebui să vă familiarizați cu Termenii și condițiile generale și Politica de securitate adoptată de ALBENA pentru a vă finaliza rezervarea.

 

2.Intrarea în vigoare

Acești Termeni și Condiții Generale sunt obligatorii pentru ALBENA - ca o singură contrapartidă și pentru persoanele sau entitățile care au finalizat o rezervare prin intermediul site-ului web și / sau call center, respectiv, persoanele în numele cărora s-a făcut o rezervare la hotel („ OASPETE (TI) ”,„ Tu ”) - ca cealaltă contrapartidă. Termenii și condițiile generale intră în vigoare și sunt obligatorii pentru OASPETI din momentul în care acesta din urmă primește un e-mail de confirmare a rezervării, în timp ce obligațiile ALBENA iau naștere din momentul primirii plății integrale sau parțiale conform rezervării efectuate . În cazul unei rezervări în numele unei persoane juridice sau al unei alte entități, contrapartea contractuală este persoana juridică, respectiv entitatea. Atunci când rezervarea a fost făcută de un client în beneficiul altei persoane sau al altor persoane, contrapartida contractului cu ALBENA sunt toate persoanele de vârstă care vor beneficia de serviciu, în timp ce persoana care a făcut rezervarea este răspunzătoare în masura egala in ceea ce privește obligațiile OASPEȚILOR.

 

3.Definiții cheie

„Oaspete” este o persoană fizică (inclusiv un turist), care folosește efectiv serviciile ALBENA și / sau a făcut o rezervare la hotel personal sau prin intermediul unui client. Invitatul este o contrapartidă a contractului cu ALBENA.

„Client” este o persoană care a făcut o rezervare la un hotel administrat de ALBENA. Un client poate fi oaspetele, dar și reprezentantul sau împuternicitul oaspetelui care nu va utiliza personal serviciile.

„Turist” este o persoană fizică care personal sau prin intermediul unui client a făcut rezervări la ALBENA și / sau folosește serviciile oferite de ALBENA constituind un pachet turistic.

 „Serviciul hotelier” este un serviciu care constituie cazare la hotel cu sau fără furnizarea de alimente.

„Serviciu suplimentar” este un serviciu pe care ALBENA îl oferă OASPEȚILOR, cum ar fi, dar fără a se limita la: parcare auto, închiriere auto, servicii oferite la hotel etc.

„Rezervare” este actul de introducere a datelor electronice de către OASPETE sau de o terță parte (un client) într-un formular de rezervare, ca urmare a căruia ALBENA și OASPETELE încheie de la distanță un contract pentru furnizarea unui serviciu hotelier cu sau fără includerea unui serviciu suplimentar.

„Circumstanța de forță majoră” și „Forța majoră” constituie fenomene, acte, acțiuni sau inacțiuni care au apărut în zona locului de cazare care nu pot fi prevăzute sau evitate de către o contrapartidă a contractului sau de către terți care sunt implicați în furnizarea serviciului (parteneri ALBENA, companii aeriene etc.) de exemplu greve, conflicte politice armate, acte teroriste, calamități naturale, acțiuni militare, incendii, cutremure, inundații, interdicții guvernamentale, acte etc.

„Reduceri corporative” este o reducere determinată de ALBENA AD pe baza relațiilor contractuale și / sau partenere cu o persoană juridică sau o altă entitate. Acesta este determinat și guvernat printr-o comandă internă a companiei ALBENA AD. Persoana în cauză ar trebui să furnizeze dovada faptului că este angajat la compania prin care această persoană are dreptul la o reducere specifică.

 „Reducerea acționarului” este o reducere datorată unei persoane fizice care deține cel puțin 50 de acțiuni din capitalul propriu al ALBENA AD și este înregistrată în cartea acționarilor ALBENA AD emisă de Central Depository AD pentru ultimele două adunări generale consecutive ale companiei. Verificarea este efectuată intern de ALBENA AD atunci când persoana declară că este acționar care are dreptul la o reducere pentru acționar.

„Reducerea Priority Club” este o reducere datorată unei persoane care este membru al Priority Club Albena cu un membru valabil la data rezervării. Persoana ar trebui să dovedească că este membru utilizând numărul unic al cardului său de membru.

4.Efectuarea unei rezervări

Atunci când face o rezervare pentru cazare, CLIENTUL ar trebui să introducă date specifice în sistemul electronic de rezervare. Rezervările pot necesita informații suplimentare despre turist (turiști) și serviciile selectate. Toate informațiile personale care sunt introduse în formularele de rezervare sunt utilizate numai și numai pentru necesitatea efectuării rezervării. La completarea informațiilor solicitate (date cu caracter personal, perioada de ședere, locația cazării, numărul de oaspeți), sistemul de rezervare generează informații despre rezervare, inclusiv furnizarea de alimente, precum și posibilitatea de a face un comentariu cu privire la cerințele speciale ale OASPETULUI. Cerințele speciale ale OASPETELUI pot fi introduse în câmpul „comentarii”. Cererile OASPETULUI sunt îndeplinite conform abilităților hotelierului. Rezervarea este considerată finală după apăsarea butonului „Rezervare” și primirea unei confirmări în sistemul de rezervare că rezervarea este înregistrată sub un număr unic. În cazul unei rezervări reușite, sistemul generează o confirmare automată a rezervării, cu posibilitatea de a fi descărcată, precum și conținând informații obligatorii în temeiul Legii turismului. În cazul în care, din motive tehnice, aceste documente nu reușesc să fie generate, vă rugăm să ne contactați și le vom transmite imediat. Call Center Albena: +359 700 12 110 e-mail: online@albena.bg

5.Confirmare de rezervare

Imediat după rezervare, dar nu mai târziu de 24 de ore de la efectuarea acesteia, clientul va primi prin e-mail la adresa pe care a indicat o confirmare a rezervării împreună cu datele principale din acea rezervare, precum și instrucțiuni pentru plata în avans. Confirmarea conține, de asemenea, un extras din acești Termeni și condiții generale. Termenii și condițiile rezervării (referitoare la perioada de ședere, preț, plată, condiții de anulare și modificări) sunt obligatorii pentru OASPETI din momentul confirmării rezervării și pentru ALBENA - din momentul primirii plății în avans pentru o parte sau întreaga rezervare conform termenilor specifici. Majoritatea serviciilor oferite de ALBENA ar trebui să fie parțial sau integral plătite în avans pentru ca executarea lor să fie garantată. Vă rugăm să consultați secțiunea 6 și secțiunea 8 din Termenii și condițiile generale.

6.Prețul de rezervare și metoda de plată

Prețurile serviciilor oferite de ALBENA sunt în leva bulgară și cuprind toate taxele, inclusiv taxa turistică și TVA. Prețul serviciului selectat este indicat în momentul rezervării și, în anumite cazuri, poate fi convertit în scopuri informative din leva bulgară în euro. Prețurile trebuie plătite în leva nu mai târziu de termenul prevăzut în rezervare, iar plata se consideră efectuată atunci când suma se află în contul bancar ALBENA. Neplata în termenul specificat poate fi tratată de ALBENA ca o anulare a oaspetelui, caz în care se va aplica Secțiunea 8.1 din acești Termeni și Condiții Generale și, la discreția ALBENA, rezervarea poate fi ștearsă sau anulată unilateral de către noi. Serviciile neplătite în termen nu dau naștere unor obligații din partea ALBENA. Cazarea pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 1,99 ani este gratuită, iar aceștia nu sunt descriși ca oaspeți independenți. Informațiile legate de acestea trebuie introduse de client în câmpul „Comentarii” la efectuarea rezervării. Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 11,99 ani au dreptul la reduceri speciale. Pentru a utiliza aceste reduceri, este necesar să indicați numărul copiilor în momentul rezervării, iar sistemul va calcula automat prețul rezervării. Copiii cu vârsta de până la 11,99 ani sunt tratați ca copii, în timp ce copiii care au împlinit 12 ani sunt tratați ca adulți. În caz de informații incorecte, la check-in, OASPTELE plătește diferența până la valoarea completă a rezervării pe baza tarifelor de la recepție. Plata rezervărilor și a altor servicii are loc o dată sau în rate conform ofertei specifice pe care o luați în considerare. Modul de plată este indicat în anunț în sine, precum și în e-mailul de confirmare a rezervării. Prețul include serviciile menționate în formularul de rezervare pentru perioada specifică de ședere, camerele selectate și numărul de oaspeți. Planul de masă este indicat pentru fiecare rezervare specifică. În cazurile în care prețul include alimente, acest lucru este menționat în mod explicit în comandă.

Acceptăm următoarele metode de plată

l Cu carduri de credit sau de debit;

l PayPal;

l Еpay.bg

l Prin transfer bancar:

Bank Account in BGN

Unicredit Bulbank

IBAN: BG43 UNCR 7000 10AL BENA 16

BIC: UNCRBGSF

REFERENCE: BOOKING № ______

TO THE BENEFIT OF: “ALBENA” AD

Bank Account in EUR

Unicredit Bulbank

IBAN: BG47 UNCR 9660 14AL BENA 03

BIC: UNCRBGSF

REFERENCE: BOOKING № ______

TO THE BENEFIT OF: “ALBENA” AD

 

În cazul oricărei plăți care nu utilizează metoda de transfer bancar, tranzacția este procesată de către instituțiile de plată, iar ALBENA nu primește date referitoare la cardurile dvs. de credit sau de debit. La plata cu card bancar, OASPETELE trebuie să introducă în formularul de plată date complete privind cardul bancar cu care se va efectua plata - numărul cardului, data expirării, codul de securitate CVC / CVV, parola personală secretă pentru identificarea 3D. Furnizând datele necesare, OASPETELE sau un terț plătitor se identifică, confirmă suma plății și ordonează debitarea contului de card cu suma de plată și transferul în contul ALBENA. Clientul nu poate contesta o plată confirmată prin introducerea unei parole de identificare specifice (cod de securitate CVC / CVV, parolă secretă personală pentru identificare 3D sau altă parolă / cod de identificare) sau o plată confirmată prin introducerea unui cod din 6 cifre pentru a accesa aplicația mobilă . În cazul plăților prin PayPal sau alte sisteme de plată similare sau plăți prin bancă sau cu carduri, ALBENA nu este răspunzătoare pentru cheltuielile legate de comisioane, comisioane sau alte plăți suplimentare efectuate de client din cauza tranzacției, precum și în caz de schimb valutar, aplicat de banca care a emis cardul clientului în cazurile în care moneda este diferită de leva bulgară (BGN). Plățile cu cardul de pe site sunt tratate ca plăți internaționale de către băncile din Bulgaria și, în conformitate cu regulile acestora pentru lucrul cu carduri și plăți cu cardul pentru astfel de tipuri de tranzacții, unele bănci percep taxe suplimentare. Cheltuielile asociate cu astfel de plăți sunt suportate exclusiv de către client. Prin urmare, ALBENA recomandă clienților săi să verifice cu banca lor cu privire la eventualele taxe suplimentare cu care ar putea fi încasate clienții atunci când plătesc online sau cele pentru un transfer bancar pentru serviciile oferite pe site. ALBENA, după primirea plății, emite o factură pentru serviciul către persoana indicată de client / oaspete. Cu mai multe rate de plată, se emite o factură separată pentru fiecare plată. Caracteristicile sau prețurile serviciului se pot modifica oricând. Din motive tehnice, este posibil ca acestea să conțină erori pentru care ALBENA își cere scuze în prealabil consumatorilor și clienților săi și ii anunță că nu este răspunzătoare în caz de erori.

7.Promoții - Reduceri, reduceri și prețuri la pachet

ALBENA își rezervă dreptul de a anunța prețuri promoționale. Ofertele promoționale sunt valabile numai pentru oaspeții care fac rezervări noi, în condițiile respective, și nu pot fi un motiv pentru o cerere din partea OASPETELUI de a reduce prețul sau o justificare pentru reclamații. În cazurile în care site-ul ALBENA prezintă oferte speciale (prețuri mai mici) pentru un anumit hotel și perioadă, sumele plătite nu sunt rambursabile. Înainte de a rezerva, vă rugăm să verificați cu atenție termenii ofertei.

8.Plata anticipată a rezervării

Pentru a garanta o rezervare specifică, OASPETELE sau clientul ar trebui să plătească în avans o anumită parte din suma totală a rezervării sau întreaga sumă. Absența unei plăți în avans nu dă naștere unei obligații din partea ALBENA, în timp ce acest lucru nu scutește OASPETELE de plata sumei datorate și respectarea acestor termeni și condiții. ALBENA își rezervă dreptul de a solicita plăți, dobânzi legale, precum și plăți de penalizare ori de câte ori este cazul. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în momentul rezervării, oaspetele trebuie să achite în avans un depozit egal cu 20% (douăzeci la sută) din suma totală a rezervării într-o perioadă de 30 de zile de la confirmarea rezervării. Restul sumei datorate va fi plătit cel târziu în ziua sosirii și prin toate mijloacele înainte ca OASPETELE să se verifice la fața locului în satul de vacanță ALBENA. În cazul rezervărilor în ultimul minut pentru sosirile următoare (mai puțin de 30 de zile între data rezervării și data sosirii), suma datorată pe rezervare va fi plătită cel târziu cu o zi înainte de sosire și prin toate mijloacele înainte de verificările oaspeților întrucât ALBENA nu garantează rezervările integral sau parțial neplătite. În caz de neplată, rezervarea va fi anulată automat. Poate fi solicitată o plată în avans egală cu 100% (sută la sută) pentru ofertele promoționale, precum și pentru rezervările de ultim moment, acest lucru fiind indicat în mod explicit în timpul și după efectuarea rezervării. În cazul în care OASPETELE nu a plătit sau nu a respectat termenele de plată, ALBENA are dreptul, fără consimțământul clientului, să anuleze unilateral rezervarea, precum și să presupună că clientul a anulat rezervarea. În acest caz, ALBENA nu răspunde în fața OASPETELUI și / sau a clientului și nu va datora indemnizații sau penalități.

9.Politica de anulare a rezervării

9.1. Anulare rezervare de către OASPETE

Dacă nu se specifică altfel în rezervare, aceasta poate fi anulată (anulată) în termen de 14 zile de la data plății depozitului. Înainte de a rezerva, vă rugăm să verificați cu atenție condițiile rezervării. Anularea trebuie făcută prin trimiterea unui formular complet de anulare către ALBENA, inclusiv prin e-mail la adresa online@albena.bg. Reclamația trebuie să conțină numărul rezervării, precum și date despre oaspeți și perioada de ședere. Rezervările făcute pe site-ul albena.bg pot fi anulate și prin intermediul panoului de rezervare, urmând linkul care duce la rezervare și butonul „Anulează rezervarea”. Veți fi informat despre anularea cu succes a rezervării. În cazul în care anularea se face în termenul menționat anterior, suma plătită de OASPETE sau de client va fi rambursată într-o perioadă de 14 zile de la primirea notificării de anulare. Pentru anulări peste acest termen, ALBENA va păstra depozitul plătit sau o parte mai mare din prețul plătit în termenii și condițiile enunțate mai jos.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI! În funcție de tipul de serviciu ales, perioada de ședere și condițiile rezervării, oferta specifică aleasă poate prevedea o politică diferită pentru anularea rezervării de către OASPETE. În conformitate cu politica de anulare aplicabilă rezervării, anularea poate implica rambursarea totală sau parțială a sumei plătite sau reținerea acesteia. DACĂ nu se menționează în mod explicit nimic în ofertă, se aplică o politică de rambursare gratuită cu anulare gratuită în termen de 14 zile de la data plății depozitului sau de la data confirmării rezervării - în absența unei plăți de către OASPETE sau client, și în cazul anulării după acest termen, se vor aplica termenii descriși în tabelul de mai jos.

Politicile de anulare pot fi:

l Rambursare gratuită - anulare gratuită a rezervării până la 14 zile de la data plății depozitului. La anulare după acest termen, un anumit procent din suma totală a rezervării sau întreaga sumă a rezervării va fi reținuta ca penalizare (a se vedea tabelul 1 de mai jos).

Tabel 1.

Metoda de anulare

Plata

Pana la 14 zile de la data platii depozitului

Rambursare gratuita

Dupa expirarea perioadei de anulare gratuita

20% din suma totala a reservarii

 

 

 

l Fără rambursare - atunci când anulați în orice moment, veți pierde 100% din depozitul plătit (pentru rezervările parțial plătite în prealabil) sau 100% din suma totală a rezervării (pentru rezervările care necesită o plată anticipată completă) - în mod normal, politica de nerambursare este aplicabila ofertelor speciale cu prețuri mai mici, acest lucru fiind menționat în mod explicit în timpul rezervării;(politică activă)

l Rambursare gratuită Plus (anulare călătorie) - anulare gratuită cu până la 30 de zile înainte de  ședere în schimbul unei plăți suplimentare pentru această opțiune egală cu 10% din valoarea totală a rezervării; atunci când este disponibilă o opțiune pentru această politică, aceasta este menționată în mod explicit în momentul rezervării. Politica se aplică la cererea OASPETELUI și după o plată suplimentară. După expirarea termenului limită de 30 de zile, 20% din suma totală a rezervării va fi reținută. La rambursarea sumei plătite, toate cheltuielile legate de transferul bancar (cheltuieli bancare și altele) vor fi suportate de OASPETE sau de client. (politica nu activă)

 

9.2. Anularea rezervării de către ALBENA ALBENA poate anula unilateral rezervarea, fără a primi despăgubiri și penalități în cazul:

l Nerespectarea totală sau parțială a rezervării din partea OASPETELUI sau a clientului în termenele și termenele contractate - în acest caz o rambursare a părții plătite a serviciului (dacă este cazul) se datorează numai dacă anularea este în termenele care prevăd rambursarea sumelor plătite (a se vedea secțiunea 8.1);

 l Neprezentare de către OASPET în ziua șederii - în acest caz, nu se va rambursa o parte a serviciului plătită (dacă este cazul), adică penalitatea de neprezentare este de 100% din suma plătită;

l În cazul în care apar circumstanțe care împiedică ALBENA să furnizeze serviciile rezervate în termenele specificate din motive din afara controlului companiei (o interdicție sau un alt act guvernamental, dezastre naturale în zona hotelului, o situație epidemică etc.) - în acest caz ALBENA va oferi OASPETELUI un serviciu de aceeași calitate sau mai mare pentru aceleași date sau pentru alte date, iar în cazul în care OASPETELE îl respinge, ALBENA are dreptul, în absența consimțământului OASPETELUI sau al clientului și fără a fi tras la răspundere pentru că, pentru a anula rezervarea, caz în care ALBENA va rambursa 100% din suma plătită pentru rezervare în termen de 14 zile de la anulare. Dacă anularea se datorează unei interdicții sau restricții în legătură cu COVID-19, termenul de rambursare a sumelor plătite în cazul refuzului de a accepta o altă ofertă de către oaspete este de 1 an;

 l În caz de conduită a OASPETELUI sau de însoțitorul OASPETULUI care, din punctul de vedere al ALBENA sau al reprezentanților săi, contrapărților și angajaților cauzează pericol, stres, pagube, furie sau disconfort grav altor OASPEȚI, angajați sau parteneri. În cazul în care ALBENA anulează rezervarea din motive pentru care răspunde, compania oferă OASPETELUI un serviciu echivalent în aceleași condiții sau similare, în timp ce în cazul în care OASPETELE o respinge, ALBENA va rambursa în termen de 14 zile 100% din suma rezervării plătite.

 OASPETELE poate fi informat cu privire la rezervările anulate prin e-mail sau prin alte mijloace, inclusiv un apel telefonic.

10.Modificări de rezervare

Modificările în caracteristicile serviciilor, prețul, condițiile de plată și politica de anulare sunt admisibile numai în termenii și condițiile indicate mai jos. „Modificarea poate fi supusă unei taxe suplimentare.”

 10а. Modificări în perioada de ședere

O modificare a datelor de rezervare de către OASPETE este permisă după o declarație explicită de către OASPETE și va fi confirmată de Albena contra unei taxe în valoare de 10 BGN.

La schimbarea datelor și în absența unei confirmări de către contrapartidă, versiunea inițială a rezervării rămâne valabilă. Confirmarea este necesară pentru a asigura furnizarea serviciului. Dacă o ofertă de preț cu un preț mai mic este disponibilă pentru PERSOANA nou-selectată, această ofertă nu se aplică modificării decât dacă părțile convin altfel. Dacă prețul pertinent este mai mare, OASPETELE va plăti diferența.

O schimbare a datelor de ședere de către OASPETE este permisă după o notificare prealabilă de la OASPETE către ALBENA.

10b. Modificarea numărului de invitați

Creșterea numărului de oaspeți pentru rezervare de către OASPETE este permisă după o confirmare de către ALBENA că serviciul poate fi furnizat cu privire la oaspeții suplimentari și după ce ați convenit asupra termenilor și valorii plății suplimentare. Reducerea numărului de oaspeți este permisă fără taxe și penalități, dacă schimbarea are loc în perioada de anulare gratuită. După acest termen, numărul de oaspeți poate fi redus numai după o confirmare de către ALBENA și de acord asupra condițiilor de modificare, în timp ce în absența unui acord, ALBENA nu va fi obligat să restituie sumele plătite.

10c. Schimbarea oaspeților

Cu până la 7 zile înainte de data de check-in, fără a fi nevoie să plătească taxe și penalități, și cu o notificare prealabilă prin e-mail către ALBENA, OASPETELE are dreptul de a schimba numele oaspeților care vor utiliza serviciul informând ALBENA prin e-mail sau printr-un alt canal. În acest caz, numărul de OASPEȚI rămâne neschimbat. Din acest moment, o contrapartidă a contractului de servicii cu compania este (sunt) noii OASPEȚI. Persoana care transferă contractul și persoana căreia i se transferă contractul sunt responsabile în comun pentru plata restului sumei conform contractului și a tuturor taxelor suplimentare, impozitelor sau a altor cheltuieli suplimentare datorate transferului în valoare de 5 BGN / 2,50 EUR. ALBENA își rezervă dreptul de a percepe OASPETELUI pentru modificare dacă din cauza acestei modificări compania a suportat cheltuieli reale. Modificările OASPETELUI (S) după termenul indicat sunt considerate acceptate de ALBENA numai dacă sunt confirmate în mod explicit de către noi. Absența unei confirmări înseamnă că modificarea nu a fost acceptată și, în cazul unei neprezentări a oaspetelui, se vor aplica regulile din secțiunea 8.

10d. Schimbarea unei locații de cazare cu alta

Când circumstanțele o impun, ALBENA poate, cu până la 7 zile înainte de ședere, să schimbe locația de cazare cu alta din aceeași categorie sau din categoria superioară, în aceleași condiții referitoare la cazare și tip de pensiune, totuși întotdeauna în satul de vacanță ALBENA. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, OASPETELE este de acord că această modificare este nesemnificativă. În absența unui acord, OASPETELE poate anula rezervarea gratuit și poate primi înapoi 100% din suma plătită de OASPETE sau să accepte un serviciu - un înlocuitor de aceeași calitate sau mai mare. ALBENA va trimite o notificare OASPETELUI prin e-mail cu privire la modificare și în termen de 3 zile de la primirea e-mailului, OASPETELE va notifica ALBENA cu privire la decizia lor. În absența unei notificări, se consideră că OASPETELE a acceptat modificarea. Atunci când acceptă un serviciu - un înlocuitor cu un preț mai mic, OASPETELE are dreptul la o rambursare în diferența de preț.

Dacă OASPETELE dorește să schimbe locația de cazare cu altul din aceeași categorie sau mai mare, totuși întotdeauna în satul de vacanță ALBENA, OASPETELE poate face acest lucru trimițând o cerere explicită către ALBENA în termen de 7 zile înainte de sosire.  OASPETELE este obligat să plătească o taxă în valoare de 10 BGN pentru corectarea în rezervare. Dacă o ofertă de preț cu un preț mai mic este disponibilă pentru hotelul nou selectat de OASPEȚI, această ofertă nu se aplică modificării decât dacă părțile convin altfel. Dacă prețul pertinent este mai mare, OASPETELE va plăti diferența.

 10e. Modificarea prețului de rezervare

Prețul final al rezervării nu poate fi modificat decât dacă există consimțământul ALBENA și al OASPETELUI, în scris, inclusiv prin e-mail. Următoarele cazuri sunt excepții atunci când prețul rezervării poate fi mărit sau redus de către ALBENA, în cazul în care compania notifică OASPETELE prin e-mail despre creșterea cu cel mult 20 de zile înainte de ședere, împreună cu o justificare și calculul creșterii, respectiv scăderii : 1. prețul transportului de călători care urmează schimbării prețului combustibilului sau a unei alte surse de energie, atunci când serviciul turistic oferit include transportul de călători; 2. mărimea impozitelor sau taxelor pentru serviciile incluse în contract, care taxe și impozite sunt impuse de o terță parte care nu participă direct la furnizarea serviciilor, inclusiv taxe turistice, TVA etc .; și 3. cursurile de schimb aferente serviciilor turistice plătite atunci când acestea sunt contractate în valută străină. Atunci când creșterea prețului depășește 8% din prețul total al serviciului, ALBENA oferă OASPETELUI opțiunea de a accepta modificările într-un termen rezonabil, iar în cazul neacceptării majorării, OASPETELE poate anula rezervarea fără taxe și penalități SAU pentru a solicita înlocuirea serviciului cu altul de aceeași calitate sau mai mare. În cazul anulării rezervării, ALBENA rambursează toate sumele primite de la OASPETE în termen de 14 zile de la terminarea rezervării.

10f. Alte schimbări

 ALBENA și OASPETELE pot, în urma unui consimțământ reciproc, inclusiv prin e-mail, să schimbe ordinea furnizării serviciilor individuale sau orele de începere și sfârșit ale serviciului - pentru rezervări, inclusiv furnizarea mai multor servicii. În cazul unei eventuale modificări semnificative a rezervării din partea ALBENA și dacă modificarea se referă la o parte esențială a serviciului (serviciilor), ALBENA notifică OASPETELE despre schimbare în termen de 2 zile de la schimbare, dar nu mai târziu de 10 zile înainte data de începere a șederii. OASPETELE are dreptul la: accept modificările care sunt certificate prin intermediul unui acord suplimentar la acest contract care reflectă efectul acestora asupra prețului sau ii / respingeți serviciul și anulați rezervarea fără a fi nevoie să plătiți penalități sau despăgubiri. În acest caz, OASPETELE poate alege una dintre următoarele opțiuni:

 l O altă cazare de aceeași calitate sau superioară, dacă este posibil;

 l Serviciu de calitate inferioară - în acest caz, ALBENA rambursează diferența de preț dintre serviciul anulat și serviciul oferit;

l Rambursarea tuturor sumelor plătite de PERSOANE conform contractului în termen de 14 zile de la data notificării de respingere.

11.No-Show în ziua check-in-ului

În cazul în care un OASPETE cu rezervare plătită parțial sau integral nu ajunge la locația de cazare până la ora 20:00 la data de sosire specificată și nu a notificat hotelul în prealabil, OASPETELE va fi considerat o Neacordare. În caz de neprezentare, sumele plătite nu sunt rambursate, iar ALBENA își rezervă dreptul de a solicita diferența dintre partea plătită și valoarea totală a rezervării.

12.Check-In și Check-Out

Check-in la hoteluri se face după ora 14:00. Check-out după ultima noapte este până la ora 11 dimineața. Toate orele sunt indicate la ora locală la destinație. Rezervările sunt păstrate până la ora 20:00. Pentru rezervările cu check-in după ora 20:00 în ziua sosirii (check-in târziu) care nu sunt plătite integral sau parțial, recepția hotelului trebuie notificată în avans - în scris (e-mail) sau oral (telefonic) . Fiecare OASPETE înregistrat într-un hotel operat și administrat de ALBENA trebuie să semneze o declarație de vacanță în condițiile COVID-19 și să o depună la recepție, declarație care este o componentă obligatorie a fiecărei rezervări. ALBENA își păstrează dreptul de a anula unilateral și fără a deține penalități, despăgubiri și taxe pentru aceasta, în cazul în care un OASPETE refuză să semneze sau să depună o declarație.

 

Categoria hotelurilor este stabilită în conformitate cu legislația Republicii Bulgaria. Informațiile despre facilitățile și serviciile pe care le oferă fiecare hotel sunt furnizate chiar de hoteluri la data înscrierii în sistemul de rezervare și pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://albena.bg/bg/hoteli. Unele camere ne permit să găzduim gratuit un copil. Oportunitățile sunt pentru un pătuț pliant pentru copii cu vârsta de până la 1,99 ani, care nu este supus nici unei taxe suplimentare, sau, în plus, un pat sub formă de canapea convertibilă și / sau fotoliu pentru copii de la 2 la 11,99 ani, care este inclus în prețul total. Un pătuț suplimentar este oferit numai la cerere, care trebuie confirmat în prealabil de echipa ALBENA.

13.Transfer

Un transfer individual sau de grup poate fi adăugat la o rezervare la un cost suplimentar. Transferuri pentru care a fost contractat un preț cu OASPETE și care nu au fost utilizate dintr-un motiv care depășește responsabilitatea ALBENA, cum ar fi, de exemplu, atribuibil unei defecțiuni din partea OASPETELUI, a companiei aeriene, a companiilor de autobuz sau feroviare sau a altor furnizori de servicii , nu vor fi supuse despăgubirilor, costurile acestora nu vor fi rambursate și nu vor constitui motive pentru o cerere din partea oaspetelui.

14.Tipul pensiune

Hotelurile de la ALBENA oferă oaspeților o varietate de tipuri de pensiuni. În funcție de alegerea dvs., vă putem oferi:

All inclusive (Al) - include mic dejun, prânz, gustare după-amiaza (târziu) * și cină tip bufet, precum și băuturi în timpul programului specificat: băuturi răcoritoare și alcool produse în Bulgaria. Toate băuturile sunt în cantități nelimitate. Un oaspete cu cel puțin 7 nopți cu masă AI are dreptul de a rezerva la unul dintre restaurantele care fac parte din programul Dine Around, o dată la prânz și o dată la cină. Link pentru mai multe informații. În ziua sosirii, oaspeții încep cu masa de prânz dacă fac rezervări la pensiunea All Inclusive.

All Inclusive Plus (Al +) - include tot ce conține pensiunea All Inclusive (Al), precum și accesul zilnic la parcul acvatic „Aquamania”. Un oaspete cu cel puțin 7 nopți cu masă AI + are dreptul de a rezerva la unul dintre restaurantele care fac parte din programul Dine Around, o dată la prânz și o dată la cină. Link pentru mai multe informații. În ziua sosirii, oaspeții încep cu masa de prânz dacă fac rezervări cu placa AI +.

Premium All Inclusive (PrAI) - include tot ceea ce conține All Inclusive (Al), precum și o selecție asortată de alcool importat, program prelungit pentru baruri, repopularea suplimentară a minibarului. Un oaspete cu cel puțin 7 nopți cu consiliul PrAI are dreptul la o rezervare la unul dintre restaurantele care fac parte din programul Dine Around, o dată la prânz și o dată la cină. Link pentru mai multe informații. În ziua sosirii, oaspeții încep cu masa de prânz dacă fac rezervări la consiliul PrAI.

Ultra All Inclusive (UAI) - include totul, de la pensiunea All Inclusive (Al), dar și băuturi alcoolice importate, program prelungit pentru baruri și restaurante, repopularea suplimentară a minibarului. Un oaspete cu cel puțin 7 nopți la pensiunea UAI are dreptul la o rezervare la unul dintre restaurantele care fac parte din programul Dine Around, o dată la prânz și o dată la cină. Link pentru mai multe informații. În ziua sosirii, oaspeții încep cu masa de prânz dacă fac rezervări la consiliul UAI.

Mic dejun (BB) - include micul dejun și băuturi gratuite în timpul micului dejun: ceai, cafea, apă, suc.

Demipensiune (НВ) - include două mese (mic dejun și cină), precum și băuturi gratuite la micul dejun: ceai, cafea, apă. Băuturile la cină nu sunt incluse.

Pensiune completă (FB) - include micul dejun, prânzul și cina, precum și băuturi gratuite la micul dejun: ceai, cafea, apă. Băuturile la prânz și cină nu sunt incluse.

Doar cameră (BO) - include doar cazarea în locația de cazare aleasă.

15.Răspunderea

15.1. Răspunderea ALBENA

„ALBENA” AD este responsabil pentru toate serviciile hoteliere oferite de companie și este obligat să furnizeze serviciile așa cum sunt rezervate. În cazul în care apar circumstanțe care împiedică „ALBENA” AD să furnizeze serviciile în conformitate cu rezervarea și în termenele contractate din motive independente de controlul companiei, hotelul are dreptul de a oferi o compensație (înlocuire) pentru serviciul rezervat care este acceptat de OASPETE doar dacă acesta din urmă acceptă modificarea făcută în rezervare. Dacă furnizarea înlocuitorului oferit astfel de un serviciu cu altul necesită consimțământul tuturor oaspeților conform rezervării, înlocuirea intră în vigoare numai dacă toți oaspeții în vârstă conform rezervării sunt de acord cu substituirea. În cazul în care OASPETELE nu acceptă înlocuirea sugerată a serviciului, OSPETELE are dreptul de a anula rezervarea fără a se percepe taxe și penalități pentru anulare, precum și de a primi o rambursare până la valoarea totală a valorii serviciu rezervat. În acest caz, ALBENA este obligată să restituie 100% din sumele plătite de OASPETE. În cazul în care OSPETELE acceptă înlocuirea sugerată a unuia dintre servicii cu altul care are aceeași valoare sau mai mare decât serviciul rezervat inițial, OSPETELE își exprimă consimțământul și confirmă că acceptă înlocuirea așa cum este sugerat și nu are materiale sau pretenții morale față de ALBENA AD în acest sens. Atunci când serviciul oferit ca o înlocuire are o valoare mai mică decât serviciul rezervat inițial, OSPETELE are dreptul la o rambursare pentru diferența dintre valoarea serviciului rezervat inițial și serviciul care a fost efectiv furnizat. „ALBENA” AD nu își asumă cheltuieli asociate consumului de alimente și băuturi dincolo de tipul de pensiune plătită, indiferent dacă au fost sau nu comandate de către oaspete.

ALBENA nu va fi trasă la răspundere cu privire la persoanele mai mici de 18 ani (copii) rămași fără supraveghere. Pentru un sejur plăcut și calm, vă rugăm să aveți grijă de copiii dumneavostra! Mărimea despăgubirilor și penalităților datorate de ALBENA pentru executarea proastă, incorectă și neexecutarea nu poate depăși valoarea plății în avans (pentru rezervările plătite parțial), respectiv valoarea rezervării (pentru rezervările plătite integral).

15.2. Responsabilitatea OASPEȚILOR

OASPETELE care a făcut o rezervare la un hotel operat și administrat de ALBENA, respectiv OASPETELE în numele căruia se face rezervarea, va plăti întreaga valoare a serviciilor rezervate în termenele și sumele indicate în rezervare și în funcție de în cazul specific, OASPETELE va efectua o plată anticipată totală sau parțială care este menționată în mod explicit în rezervare. Dacă nu a fost aranjat nimic în rezervare, OASPETELE va plăti în avans 20% din valoarea totală a rezervării (un depozit) către ALBENA AD în termen de 30 de zile de la confirmarea rezervării și restul - cel târziu până în ziua verificării- în. Fiecare dintre oaspeți, precum și persoana care a făcut rezervarea, dacă este diferit de OASPETE, sunt responsabili de plata rezervării. Responsabilitatea fiecărei persoane este comună. În cazul neplății rezervării în termen, ALBENA are dreptul de a anula rezervarea fără a avea obligația de a plăti despăgubiri sau penalități. În caz de daune provocate la locul de cazare și / sau la facilitățile de la acestea (piscine, terenuri de sport, zone comune etc.) sau la alte bunuri puse la dispoziția oaspeților (de exemplu, vehicule), infractorii trebuie sa isi asume responsabilitatea materială pentru daune, inclusiv la fața locului, atunci când acest lucru este cerut de către persoana nedreptățită. Pentru daunele cauzate de un OASPETEcare nu este titularul rezervării și care încă folosește serviciile ALBENA, atât OASPETELE, cât și persoana care a făcut rezervarea vor fi responsabili în comun. Atunci când OASPETELE nu respectă termenele de plată a depozitului și plata în avans sau termenele pentru furnizarea datelor sau documentelor necesare, precum și atunci când OASPETELE refuză să utilizeze serviciile (anulare) indiferent de motivele specifice, ALBENA are dreptul de a anula serviciile unilateral și de a reține penalități conform secțiunii 9.1, în funcție de ziua în care serviciul este anulat. Dacă a fost plătit un depozit pentru rezervare, ALBENA are dreptul să o rețină în totalitate, precum și să aplice condițiile de anulare descrise în secțiunea 9.1. Plata pentru serviciile rezervate dar parțial sau integral neutilizate din motive care nu depind de controlul ALBENA nu va fi rambursată și ALBENA nu va datora penalități sau despăgubiri în astfel de cazuri.

16.Renunțarea la răspundere

Niciuna dintre părțile la contractul de rezervare nu va fi trasă la răspundere în fața celeilalte părți în cazul în care executarea contractului a fost împiedicată de circumstanțe de forță majoră pe care partea afectată nu le-ar fi putut prevedea în mod logic și care consecințe sunt dincolo de controlul său, cu excepția soluționării de plăți. Prejudiciile cauzate de forța majoră sunt suportate de către partea la prezentul contract căreia i-au fost cauzate daunele. Ambele părți la contract vor întreprinde acțiuni comune pentru a reduce consecințele negative ca urmare a apariției forței majore. În caz de forță majoră, partea notifică imediat cealaltă parte în scris în termen de cel mult 7 zile de la evenimentul care a avut loc. „ALBENA” AD nu va fi trasă la răspundere și nu va datora despăgubiri și penalități în cazul:

 l Probleme asociate cazării animalelor de companie, dacă nu sunt aranjate în scris în timpul rezervării, precum și în cazul solicitărilor speciale ale OASPETULUI, care nu au fost confirmate de ALBENA;

l Pierderea de obiecte de valoare, bani, documente și alte obiecte rămase în camera de hotel;

l Daune cauzate de apariția unor circumstanțe de forță majoră și cauzate de neexecutarea sau executarea incorectă a serviciului de către ALBENA sau contrapartidele sale, inclusiv și în cazul anulării parțiale sau totale a rezervării de către ALBENA ca urmare a unor motive care nu depășesc controlul companiei; dacă apare o forță majoră, oaspetele va fi notificat imediat în scris în cel mult 14 zile după ce a avut loc forța majoră.

l Completarea incorectă a formularului de rezervare de către OASPET sau proxy-ul OASPETELUI;

 l Anularea completă sau parțială a rezervării de către oaspeți după termenele de anulare gratuită, inclusiv din cauza situațiilor în care oaspeții nu pot rămâne din cauza bolii, angajamentelor personale sau familiale, modificărilor planurilor, reținerilor etc .;

l Daune sau anulări atribuite acțiunilor unor terțe părți, inclusiv agențiile de frontieră și vamale, companiile aeriene, companiile de autobuz și feroviare, indiferent dacă din cauza acestor acțiuni oaspeții au ratat o parte din serviciu sau chiar întregul serviciu;

l Deteriorări cauzate de neexecutarea sau executarea incorectă a contractului care pot fi atribuite oaspeților când sunt sub influența alcoolului sau a narcoticelor, oaspeții împiedică furnizarea serviciului sau atunci când neexecutarea, incorecta executarea se datorează vandalismului sau comportamentului indecent din partea oaspetelui sau a turistului. Răspunderea ALBENA va fi renunțată chiar dacă în urma unui astfel de comportament, oaspetele va fi îndepărtat din incinta proprietății „ALBENA” AD sau a unui subcontractant.

 l Serviciile care completează programul turistic sau șederea la ALBENA sunt furnizate de terți și pentru care se eliberează documente speciale, cum ar fi bilete: și anume, bilete de avion, bilete de feribot, bilete de autobuz pentru liniile regulate de autobuz etc. În aceste cazuri, răspunderea materială și morală în fața PERSOANEI este deținută de furnizorul specific al acestui serviciu; Probleme tehnice la locul de cazare sau facilitățile utilizate de acesta pentru OASPETE din cauza căreia parte a serviciului sau întregul serviciu poate să nu fie furnizat

 l În cazul refuzului utilizării serviciilor plătite;

l Cheltuieli asociate consumului de alimente și băuturi în afara tipului specific de masă contractat cu OASPETELE;

l În caz de epidemii, pandemii, probleme la frontieră, interdicții guvernamentale și recomandări din cauza cărora ALBENA nu poate furniza o parte a serviciului sau întregul serviciu.

 

17.Revendicări și raportarea problemelor

 Dacă apare o problemă în timpul sejurului dvs., puteți să sunați la +359 700 12 110 (la prețul unui apel telefonic conform planului tarifar), să trimiteți un e-mail online@albena.bg sau să anunțați locul de cazare într-un mod diferit. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați dacă aveți o problemă și aveți nevoie de informații cu privire la serviciile medicale, autoritățile locale și furnizarea de asistență consulară, găsirea transportului de la și către o anumită destinație. În cazul executării incorecte a serviciului, fără nicio întârziere nejustificată și în termen de 24 de ore de la aflarea despre execuția incorectă, oaspetele va notifica ALBENA despre discrepanță, luând în considerare circumstanțele specifice situației. Notificarea ar trebui să fie scrisă sau într-o altă formă, inclusiv prin e-mail sau alt mijloc tehnic care permite reproducerea notificării. Oaspeții au dreptul, într-o perioadă de 14 zile de la utilizarea serviciului, să depună o reclamație, să trimită mesaje, cereri sau reclamații cu privire la calitatea serviciului furnizat în scris sau oral la recepția locului de cazare ales, de către telefon sau email. Revendicările sunt revizuite nu mai târziu de 30 de zile de la primirea acestora și, dacă există motive pentru reclamație, oaspetele are dreptul la despăgubiri la discreția „ALBENA” AD, care despăgubire nu poate depăși valoarea primei nopți.

18.Litigii și jurisdicție

Toate litigiile legate de contractul pentru un pachet turistic sau cazare la hotel vor fi soluționate de părțile la acordul reciproc. Dacă părțile nu ajung la un acord, litigiul va fi trimis instanței competente conform legislației Republicii Bulgaria, în timp ce părțile stabilesc legea aplicabilă drept legile bulgare care cuprind Legea turismului, Legea comerțului etc. Fiecare oaspete poate iniția proceduri pentru o soluționare alternativă a litigiilor consumatorilor conform Legii privind protecția consumatorilor în fața unei comisii generale de conciliere din cadrul Comisiei pentru protecția consumatorilor, cu sediul în Sofia, pl. Slaveykov № 4А, tel. 02/9330 517, pagina de internet www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg. Procedura este voluntară și extrajudiciară, iar decizia organului de soluționare alternativă a litigiilor nu este obligatorie pentru părțile la litigiu. Litigiile legate de pachetele turistice achiziționate online pot fi trimise și către platforma de examinare a litigiilor consumatorilor susținută de Comisia Europeană disponibilă pe site-ul web https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

19.Date personale

„ALBENA” AD și site-ul web albena.bg implementează măsuri tehnice și organizaționale integrale pentru a proteja datele furnizate împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii și accesului de către persoane neautorizate. Protecția datelor dvs. cu caracter personal se efectuează în conformitate cu normele Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal (PDPA). Mai multe informații sunt disponibile în Politica privind confidențialitatea (GDPR)

20.Corespondență și comunicare

Completând rezervarea pentru cazare la hotelurile ALBENA, sunteți de acord să primiți un e-mail care să conțină informații despre rezervarea dvs., destinație, oferte de servicii suplimentare disponibile la complexul stațiunii Albena. Pentru a completa corect și a vă asigura rezervarea pentru cazare, ar trebui să utilizați o adresă de e-mail corectă. ALBENA sau angajații săi nu sunt responsabili și nu sunt obligați să verifice datele eronate sau prezentate incorect, inclusiv adrese de e-mail, numere de telefon, numere de card de credit. ALBENA și toți clienții (persoane fizice și juridice), precum și vizitatorii site-ului sunt de acord că următoarele vor fi utilizate pentru a contacta contrapartida:

l Pentru ALBENA:

„ALBENA” AD, Cod de identificare unificat (ЕИК) 834025872, cu sediul și sediul social: satul Obrochishte 9630, k.k. „ALBENA” - CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ

– telefonic: +359 700 12 110;

- prin e-mail: online@albena.bg

 - prin trimiterea unei scrisori către: satul Obrochishte 9630, k.k. „ALBENA” - CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ - prin formularul de contact de pe site.

Pentru client, vizitator sau vizitator de site:

- apelând numărul indicat de aceștia în rezervare / corespondență; - prin e-mail la adresa indicată de aceștia în rezervare / corespondență;

- prin trimiterea unei scrisori la adresa indicată de aceștia în rezervare / corespondență; Notificările și mesajele pe care contrapartidele le schimbă prin e-mail sunt considerate a fi scrise, iar contrapartidele consideră că acestea au același efect ca un document scris, fără a fi nevoie de semnături electronice.

21.Limba contractului. Traducere

Versiunea originală bulgară a acestor reguli și termeni a fost tradusă în alte limbi. Versiunea tradusă este o expresie a bunăvoinței și constituie doar o traducere tehnică non-profesională. În cazul unei dispute privind conținutul sau interpretarea acestor reguli și termeni, sau discrepanțe și diferențe între versiunea bulgară și versiunea acestor reguli și termeni în orice altă limbă, va domina versiunea bulgară care este cea mai importantă.

22.Reguli la locul de cazare și facilitățile alăturate (parc acvatic, restaurante, piscine, centru SPA, facilități sportive și săli de sport)

Oaspeții ALBENA trebuie să respecte regulile locului de cazare și facilităților alăturate. În locațiile de cazare, animalele de companie nu sunt permise decât dacă acest lucru a fost confirmat în mod explicit de către ALBENA. Fumatul nu este permis în camere și în toate spațiile închise. Regulile de utilizare a celorlalte facilități (parc acvatic, piscină, zonă de plajă) sunt indicate prin semne informative. ALBENA nu va fi trasă la răspundere pentru daunele survenite ca urmare a încălcării regulilor stabilite în vigoare. Pentru fiecare regulă încălcată stabilită de ALBENA, OASPETELE - titularul rezervării, va fi obligat să plătească o penalitate de 100,00 leva în termen de 3 zile de la invitație. Invitația de a plăti penalitatea poate fi transmisă OASPETELUI oral sau în scris și este însoțită de un dosar de contravenție semnat de cel puțin 2 (două persoane) - reprezentanți, împuterniciți sau angajați ai ALBENA.

23.Dispoziții suplimentare

Dacă unele dintre clauzele acestor reguli și termeni sunt (sau vor deveni) invalide, inaplicabile sau neobligatorii, veți rămâne obligat să respectați toate celelalte clauze. Site-ul web poate conține linkuri, referințe de internet către alte site-uri web. ALBENA nu va fi trasă la răspundere pentru politica de confidențialitate și termenii de utilizare a site-urilor web pe care nu le gestionează, precum și pentru orice alte informații disponibile acolo. Toate imaginile plasate pe site-ul www.albena.bg și pe alte pagini web care oferă servicii ALBENA vizează doar crearea unei idei despre tipul serviciului oferit și nu reprezentarea lor exactă. Astfel, este posibil ca unele dintre imaginile serviciilor de pe platformă (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) să nu reflecte în totalitate serviciul oferit și să creeze o impresie eronată despre acesta. ALBENA nu va fi responsabilă pentru astfel de discrepanțe decât dacă acestea sunt semnificative. Întregul conținut al site-ului, și anume logo-ul împreună cu cifrele și textul conținut în acesta, subtitrări și imagini, schițe și planuri, diagrame, grafică, design, bază de date, descrieri, metode, procese, software de rezervare și alte elemente de proprietate intelectuală și drepturile de autor, conținutul Termenilor și condițiilor generale, sunt proprietatea „ALBENA” AD sau a terților de la care compania și-a obținut consimțământul pentru reproducerea lor și / sau are un contract de utilizare a obiectului de proprietate intelectuală și / sau drepturi de autor. ALBENA își păstrează toate drepturile asupra proprietății intelectuale asociate în orice mod cu site-ul sau serviciile pe care le oferim. Vizitatorii site-ului web pot utiliza conținutul numai în scopul rezervării. Utilizarea conținutului în alte scopuri diferite de cele prezentate în Termenii și condițiile generale este considerată o încălcare a acestor termeni și condiții generale, precum și o încălcare a proprietății intelectuale și / sau a drepturilor de autor. Vizitatorii site-ului web pot copia, partaja, transfera și / sau utiliza conținutul numai în scopuri personale necomerciale și numai în acele cazuri în care acest lucru nu contrazice ceea ce este prevăzut în această secțiune și a fost primit explicit cu acordul scris. din partea ALBENA sau a terților, titularii drepturilor de autor și ale altor drepturi de proprietate intelectuală, care și-au dat consimțământul pentru utilizarea operei lor și a altor elemente de proprietate intelectuală. ALBENA acordă dreptul proprietarilor altor site-uri și consumatorilor de a publica link-uri către site-ul www.albena.bg numai atunci când referința este clară și neechivocă. Este interzisă copierea textelor de pe site, plasarea lor în alte site-uri web fără acordul scris al ALBENA sau fără creditarea sursei prin adăugarea textului următor: „Sursa: www.albena.bg”, întrucât este obligatoriu ca link-ul să pagina de internet citată.

24.CLUB PRIORITAR ALBENA:

Priority Club Albena este un program de club pentru oaspeții fideli din statiunea de vacanță Albena, statiunea de vacanță White Lagoon și satul de vacanță Forest Beach (Primorsko), care oferă reduceri și avantaje exclusive oaspeților săi. Cardul poate fi în format electronic sau plastic.

24.1. CLUB PRIORITAR ALBENA Ediție limitată

(а) Furnizarea calității de membru și a unui card pe baza anumitor categorii: cardul ediție limitată este emis și primit gratuit de către deținătorii tuturor rezervărilor efectuate și plătite înainte de 15 iunie 2020 prin canalele noastre directe - www.albena .bg (respectiv whitelagoon.bg / forestbeach.bg), birourile Albena Tour și Flamingo Tours (clienți direcți), administratori de hoteluri și este valabil până la 01 decembrie 2024 (5 ani).

(b) Achiziționarea unui membru de club și a unui card. Cardul costă o sumă fixă de bani și este valabil 1 an. Este solicitat prin trimiterea unui formular completat și a unui ordin de plată pentru executarea unui за извършен превод / плащане sau direct prin booking.albena.bg. Oferă toate avantajele enumerate în subsecțiunea 24.2.

 

24.2. Cardul oferă:

l 10% reducere pachet de cazare - pentru a fi utilizat în satul de vacanță Albena, satul de vacanță White Lagoon și satul de vacanță Forest Beach (Primorsko). Această reducere nu poate fi combinată cu reducerile corporative. Această reducere se combină consecutiv cu reduceri valabile în momentul rezervării prin canalele directe dacă nu a fost menționat în mod explicit nimic altceva;

NOU: 10% reducere la masă și băuturi în anumite restaurante à la carte din Albena
** Reducere prioritară de 10% pentru mese și băuturi în restaurantele à la carte listate din Albena - Celebritá, Montgolfier și Tex Mex, valabile pentru maximum o familie de până la 4 persoane.
Reducerea poate fi utilizată în sezonul 2022 în stațiunea Albena.

l Alegerea numărului de cameră, etaj, sector hotelier în cadrul tipului de cazare ales și a tipului de pensiune. Acest lucru trebuie specificat în timpul procesului de rezervare sau cel târziu cu o lună înainte de sosire.

l Check-in devreme și check-out târziu - check-in devreme de la ora 9:00 cu mic dejun inclus.

 l Check-out târziu până la ora 17:00. Hotelul trebuie să fie notificat cu o zi în avans.

l Check-in prioritar prin zona exclusivă la recepție sau lângă acesta. Valabil numai pentru hoteluri de 5 * și 4 *.

 l Cadouri de bun venit - un castron cu fructe de sezon, o sticlă de vin Geranea, suc de fructe.

24.3.Termeni și condiții pentru utilizarea cardului ediție limitată PRIORITY CLUB ALBENA:

Cardul PRIORITY CLUB ALBENA Limited Edition este eliberat titularului rezervării și este valabil până la doi adulți și 2 copii. Cardul nu poate fi transferat, împrumutat sau moștenit. Bonusurile primite nu pot fi schimbate în numerar.

(а) Cardul primit conform criteriilor stabilite în subsecțiunea 24.1 este activat și primit în ziua sosirii în satul de vacanță Albena, satul de vacanță White Lagoon și satul de vacanță Forest Beach Resort (Primorsko) și este valabil până în 2024 inclusiv - 5 ani. Deținătorul cardului trebuie să fie printre oaspeții care au făcut check-in pentru a beneficia de reducere.

(b) Cardul achiziționat este activat în momentul plății și poate fi utilizat pentru toate rezervările efectuate după acest punct. Valabilitatea cardului este de 1 an. Titularul trebuie să fie unul dintre oaspeții care fac check-in pentru ca reducerea să fie aplicabilă.

24.4. Termeni și condiții pentru schimbarea titularului cardului

Modificările aduse unui card deja emis sunt permise după plata unei taxe de modificare - 20 leva. După plata taxei, modificarea este aprobată și se emite un nou card. Cardul este emis în format electronic; la cerere se poate emite un card de plastic.

25.Reduceri corporative

Acestea sunt reducerile stabilite de Albena AD pe baza relațiilor contractuale și / sau de parteneriat cu o persoană juridică sau o altă entitate. Reducerile sunt stabilite și reglementate printr-o comandă internă Albena AD. Persoana în cauză ar trebui să ofere dovada că este angajat al companiei prin care această persoană folosește reducerea specifică.

25.1. Reducere corporativă pentru acționarii ALBENA

Reducerea acționarului este de -10% și se datorează unei persoane fizice care deține cel puțin 50 de acțiuni din capitalul propriu al ALBENA AD și este înregistrată în cartea acționarilor ALBENA AD emisă de Central Depository AD pentru ultimele două adunări generale consecutive ale companiei. Verificarea este efectuată intern de către ALBENA AD. La rezervarea printr-un canal direct de la Albena (site web, centru de apel, manager de hotel, birourile Albena Tour, vânzări directe de către Flamingo Tours), persoana trebuie să sublinieze că este acționar care are dreptul la o reducere pentru acționar. Reducerea este valabilă pentru cazarea a 2 adulți și 2 copii cu vârsta de până la 11,99 ani. Reducerea este valabilă numai dacă acționarul face check-in. Reducerea acționarului este valabilă pentru cazare și pensiune; nu se aplică serviciilor suplimentare. Reducerea nu poate fi combinată cu reducerea anticipată. Reducerea pentru acționar se combină cu reducerea pentru rezervările online prin intermediul site-ului Albena (-5%). Reducerea nu poate fi combinată cu alte oferte, reduceri și promoții. Reducerea acționarului nu oferă alte beneficii utilizatorului său. Condițiile de rezervare sunt conforme cu oferta / pachetul achiziționat.

 

25.2. Reducere corporativă pentru clienții PAC Doverie

Această reducere este în valoare de -5% și este valabilă pentru cazare în stațiunea Albena în perioada 30.04.2021 - 30.10.2021. Poate fi folosit de un client al PAC Doverie, care are un NUMAR DE ASIGURARE de la PAC Doverie.

 

25.2.1. Termeni și condiții pentru utilizarea reducerii:

(1) Reducerea poate fi utilizată de toți clienții PAC Doverie care au un NUMAR DE ASIGURARE valabil.

(2) Clientul este obligat să-și trimită NUMAR DE ASIGURARE la adresa online@albena.bg / callcenter@albena.bg după efectuarea unei rezervări pe albena.bg sau prin telefon +359 700 12 110 și înainte de plată pentru a se identifica pe sine și pe reducere de aplicat.

(3) Clientul NU va primi reducerea dacă a plătit parțial sau integral rezervarea înainte de a trimite NUMAR DE ASIGURARE către ALBENA, care verifică faptul că este client al PAC Doverie

(4) NUMAR DE ASIGURARE este primit printr-o notă oficială; de pe portalul de internet al PAC Doverie și / sau în declarația anuală a fiecărui client.

Vă rugăm să contactați un angajat PAC Doverie pentru mai multe informații!

(5) Reducerea NU este combinată cu reduceri pentru rezervări timpurii, cu oferte speciale, cu reducere pentru deținătorii Priority Club Albena, cu reducere pentru acționari.

(6) Reducerea este combinată cu reducerea online, valabilă pentru rezervări, făcută pe albena.bg, descrisă ca PREȚ ONLINE reducere de 5%

(7) Reducerea este valabilă pentru cazare în toate tipurile de camere din Albena.

(8) Reducerea este valabilă pentru rezervările făcute de clienți prin intermediul site-ului Albena - albena.bg sau apelând la Call Center Albena la +359 700 12 110

(9) Reducerea este valabilă pentru cazarea într-o singură cameră. Reducerea este valabilă numai dacă proprietarul NUMAR DE ASIGURARE este cazat în cameră.

(10) Această reducere este valabilă pentru cazare și pensiune; nu se aplică serviciilor suplimentare., nu se aplică serviciilor suplimentare.

(11) Reducerea nu oferă alte avantaje utilizatorului său. Condițiile de rezervare sunt conforme cu oferta / pachetul achiziționat.

 

26.Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale

Acești Termeni și condiții generale pot fi modificați unilateral de ALBENA în orice moment prin actualizarea lor pe pagina de internet și prin respectarea prevederilor din Legea privind protecția consumatorilor (CPA), Legea privind comerțul și Legea privind turismul. Termenii și condițiile generale actualizate intră în vigoare imediat după publicarea pe site cu privire la toți clienții și oaspeții viitori, precum și cu privire la contractele încheiate înainte de modificare cu clienții care sunt persoane juridice. Modificările Termenilor și Condițiilor Generale nu privesc contractele încheiate de la distanță înainte de actualizare, cu excepția cazului în care ALBENA a prevăzut altfel în timp ce respectă legislația în vigoare. În cazul în care ALBENA dorește ca Termenii și condițiile generale modificate să fie obligatorii și pentru OASPEȚI cu contracte valide (rezervări) înainte de actualizarea termenilor, compania va notifica consumatorii prin e-mail în termen de 7 zile de la modificare. În cazul în care OASPETELE nu este de acord cu modificarea în termenii și condițiile generale, în termen de o lună de la primirea notificării, acesta din urmă se poate retrage din contract, informând ALBENA în scris și anulându-și rezervarea fără a specifica un motiv și fără a avea datorii. sau penalizări, sau să continue executarea acestuia în condițiile generale în vigoare înainte de modificare. Dacă OSPETELE nu reușește să facă acest lucru în termenul specificat, atunci Termenii și condițiile generale actualizate intră în vigoare și în ceea ce privește OASPETELE după expirarea a 1 lună de la notificare. Termenii și condițiile generale intră în vigoare imediat cu privire la toți OASPEȚII, fără a fi necesară o notificare suplimentară, în cazul în care modificările aduse termenilor sunt necesare în virtutea unui act de reglementare care a intrat în vigoare.

27. Pentru a ne contacta

Pagina de internet a ALBENA, www.albena.bg, este operată și administrată de ALBENA AD - o societate pe acțiuni publică care acționează la bursa bulgară, înființată în conformitate cu legile din Bulgaria și cu adresa: k.k. ALBENA, provincia Dobrich, Bulgaria, clădire administrativă și este înregistrată în registrul comerțului. Informații despre comerciant: Companie: ALBENA AD Adresa: 9620, complexul stațiunii ALBENA Cod de identificare unificat (ЕИK): 834025872 Tel .: +359 700 12 110 E-mail: online@albena.bg

28. Autoritățile care reglementează activitatea ALBENA

 Autoritățile care reglementează activitatea ALBENA sunt Comisia pentru protecția consumatorilor (CCP), Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal (CPDP), Ministerul Turismului, guvernatorii provinciei, primarul municipiului Balcic, președintele Agenției de Stat pentru Metrologie. și supraveghere tehnică, cu următoarele detalii de contact:

Comisia pentru Protectia Consumatorului

- website: www.kzp.bg;

- contact tel.: 0700 111 22

- email:  info@kzp.bg

- address: Pl. Slaveykov, № 4А, floors 3, 4 and 6

 

Comisia pentru Protectia Datelor Personale

- website: www.cpdp.bg

- contact tel.: 02/91-53-518

- email: kzld@cpdp.bg 

- address: bul. Prof. Tsvetan Lazarov № 2, Sofia

Ministerul Turismului

- website: www.tourism.government.bg

- contact tel.: 02/9046809

- email: tourism@tourism.government.bg

- address: ul. Saorna № 1, Sofia

Primaria Judetului Balchik

- website: www.balchik.bg 

- contact tel.: 0579 7 20 70

- email: mayor@balchik.bg

- address: Place “21 September” № 6, Balchik

 

Acești Termeni și condiții generale sunt în vigoare începând cu 14.01.2021.

Pentru Termeni și Condiții Generale în vigoare până la 13.01.2021 vă rugăm să căutați aici.